Başa dön

Arduino Kontrollü Robot Kol Yapımı

Robot Kol Yapımı; Endüstri 4.0 ile birlikte sanayiden insan faktörünü kaldırıp tamamen robot teknolojisi üzerine yoğunlaşma söz konusu. Yakın zamanda insani ihtiyaçlara sahip olmayan, yorulmayan ve aralıksız çalışan robotlar sanayiyi ele geçirecektir. Bizde bu süreçte bu teknoloji ile ilgilenen genç istekli arkadaşlarımız için robot kol projelerine yardımcı olacak bir yazı dizisi yazmaya karar verdik. Pleksiglas robot kol montaj yazısı ilk yazımız olacaktır.

 

Arduino Kontrollü Robot Kol Yapımı Aşamaları

Robot kol montajına başlamadan önce servo motor bağlantılarını gösteren Fritzing ile başlayalım Servo motor +5V DC GND ve bilgi pini olmak üzere 3 pini bulunmaktadır. Arduino +5V DC ve GND pinlerine hakim fakat bir arduinodan maksimum 200mA akım çekersiniz. 4 Servo motor ise yaklaşık 1 Amper akım ister. Bu yüzden dışarıdan bir güç kaynağına ihtiyaç duyarız. Fakat bu kısımda dikkat etmemiz gereken çok önemli bir durum var. Devre içerisindeki tüm toprak hatlarının ortak olması gerekir. Bu yüzden de arduinonun GND pininden breadboard üzerine bağlantı yapmamız gerekir. Bilgi pinine gelince servo motor kontrolü için PWM pini dediiğimiz pinlere bağlamamız gerekir. Arduino Uno da PWM pinleri 3,5,6,9,10 ve 11 pinlerdir.

 

Robot Kol Yapımı (Resimli)

Resim 1.) Servo motor bağlantıları

Resim 2.)

 

Resim 3.) Servo motorlar ve duruş pozisyonları

Resim 4.)

Servo motorlarımızı bağladıktan sonra açılarını ayarlamamız gerekir ki robot kolu kurduğumuzda istediğimiz açıya gelebilsinler. Artık servoları da gördüğümüz üzere montajına başlayabiliriz. Servolar ve duruş pozisyonları. Orta en altta kullanıcak olan Sol ve Sağ yön verebilmemiz için kullanılacak servo motorlar kıskaç ise girpper kontrolünde ihtiyaç duyacağımız Servo motorlardır.

Resim 5.) Vidalar ve ölçüleri

Vidalar bizim bağlantılarımız da kullanacağımız ve ürünün montajında kilit rol oynayan ekip elemanlarıdır. Burada ise vidalar ve bu vidaların ölçüleri hakkında bilgi verilmiştir.

Montaj Resim 1.)

Öncelikle montajını yapacağımız malzemeler önümüze alalım.vidaları ilgili yerlerine taktıktan sonra servo motor ile sabitleyelim.

Montaj Resim 2.)

vidalar ve motor bağlantıları resimde gösterildiği gibidir. resim 2’deki araç gereçler sağdaki gibi montaj edilmeli.

Montaj Resim 3.)

Görsel olarak son hali ise alttaki resimdeki gibidir.

Montaj Resim 4.)

Artık robot kolumuzun ilk servo motorunu bağlamış bulunmaktayız. Şimdi ise ikinci servo motor bağlantısına geçiyoruz.

Montaj Resim 5.)

ikinci servo motor bağlantıları için gerekli olacak araç gereç resimde gösterilmiştir.

Montaj Resim 6.)

Motora olan bağlantıları yapıldıktan sonra ise servo motorun aparatının bağlantısını yapıyoruz. Bu kısımın montajı resim 6’da  gösterilmiştir.

Bu kısıma kadar geldiğimizde 2 adet servo motor bağlantımızı yapmış bulunmaktayız.

Montaj Resim 7.)

Elimize yine montajını yapacağımız malzemeleri alıyoruz. Buradaki malzemeler ile birlikte 3. servo bağlantımızı yapıyoruz.

Montaj Resim 8.)

Montaj Resim 9.)

Şekildeki gibi tutup ürünlerin vidalarını takalım. Daha önce montajını yapmış olduğumuz servo motor ile de yan yana getirip devam ediyoruz.

Montaj Resim 10.)

Montaj Resim 11.)

ilgili parçaları şekilde görüldüğü üzere montajını yapıyoruz. Burada montaj yaparken resimlerin altındaki sıralamaya da dikkat edebilirsiniz.Gerekli olan bağlantıları yapalım.

Montaj Resim 12.)

Montaj Resim 13.)

Servo bağlantılarımızda yeniden önümüze gerekli olabilecek parçaları alıyoruz ve montajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Montaj Resim 14.)

Bu kısımlardaki montajlarda resimlerde gösterildiği gibi yapılmaktadır. Ve artık ayrı ayrı montaj yapmak yerine montaj yaptığımız parçaları birbirine montajlamaya geçmiş bulunmaktayız.Montaj Resim 15.)Montaj Resim 16.)

Montaj Resim 17.)

Montaj Resim 18.)

Resim 18’de görüldüğü gibi iki servo motor birbirine bağlanıyor.

Montaj Resim 20.)

Resim 15 ‘de ki ürünlerin montajı için gerekli olan ara eleman ile iki montaı yapılmış servo motoru birbirine resim 17 de gösterildiği gibi bağlıyoruz

Montaj Resim 21.)

Montaj Resim 22.)

.  Artık geriye çok az bağlatımız kaldı Resim 18 deki gibi üst kısım montaını yaptıktan sonra Resim 19’da ki malzemeleri ile montajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde artık gripper kısmının montaı ile birlikte robot kolumuz neredeyse bitmiş durumdadır. Gripper için gerekli malzemeler Resim 21’de gösterilmiştir. Resim 22 de motora sabitlenmesi gereken parçalar bulunmaktadır. Son olarakda Resim 23 de ise nasıl bir montaj yapmamız gerekiyor gösterilmektedir.

Montaj Resim 23.)

Son olarak gripper ile gövdenin montajını yaptığımızda robot kolumuz tamamlanmış olacaktır. Resim 25 de görüldüğü gibi sonuçlanması gerekmektedir.

Robot Kol Montaj Resim 24.)

Son bölümde sizlere thingiverse adlı siteden topladığımız tüm robot kolların STL dosyalarını paylaşıyoruz. Burada farklı tipte robot kollar mevcuttur. 3D yazıcı ile çıktı alabilirsiniz. Veya robocombo üzerinden Pleksiglas robot kol alabilirsiniz.

 

Robot Kol Yapımı 3D Örnekleri

 1. Robot kol örneği
 2. Robot kol örneği
 3. Robot kol örneği
 4. Robot kol örneği
 5. Robot kol örneği

 

Test Code 1:

#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo

void setup()
{
 Serial.begin(9600); 
 delay(1000);
}

void loop() 
{
 myservo.attach(A0); // modify each pin to adjust 
 myservo.write(0); // angle value 
 delay(1000);
}Test Code 2:

#include <Servo.h>
Servo myservo1; // create servo object to control a servo
Servo myservo2;
Servo myservo3;
Servo myservo4;
int pos1=80, pos2=60, pos3=130, pos4=0; 

void setup()
{
 myservo1.attach(A1); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
 myservo2.attach(A0);
 myservo3.attach(6);
 myservo4.attach(9);
 
 myservo1.write(pos1);
 delay(1000);
 myservo2.write(pos2);
 myservo3.write(pos3);
 myservo4.write(pos4);
 delay(1500);
}

void loop() 
{
 // turn right
 for(pos1;pos1>0;pos1--)
 {
  myservo1.write(pos1);
  delay(5);   // delay 5ms(used to adjust the servo speed)
 }
 delay(1000);
 
 // open the claw
 for(pos4;pos4<100;pos4++)
 {
  myservo4.write(pos4);
 }
 delay(1000);
 
 // right servo rotates to 100 degrees
 for(pos2;pos2>50;pos2--)
 {
  myservo2.write(pos2);
  delay(5);
 }
 // left servo rotates to 5 degrees
 for(pos3;pos3>50;pos3--)
 {
  myservo3.write(pos3);
  delay(5);
 }
 delay(1500);
 
 // close the claw 
 for(pos4;pos4>0;pos4--)
 {
  myservo4.write(pos4);
 }
 delay(1000);
 
 // left servo rotates to100 degrees, rocker arm lifts.
 for(pos3;pos3<120;pos3++)
 {
  myservo3.write(pos3);
  delay(5);
 }
 delay(1000);

 // turn to left 
 for(pos1;pos1<180;pos1++)
 {
  myservo1.write(pos1);
  delay(5);
 }
 delay(1000);

 // Lower the arm 
 for(pos3;pos3>50;pos3--)
 {
  myservo3.write(pos3);
  delay(5);
 }
 delay(1000);

 // open the claw
 for(pos4;pos4<100;pos4++)
 {
  myservo4.write(pos4);
 }
 delay(1000);

 // lift up the arm 
 for(pos3;pos3<120;pos3++)
 {
  myservo3.write(pos3);
  delay(5);
 }
 delay(1000);

 // close the claw 
 for(pos4;pos4>0;pos4--)
 {
  myservo4.write(pos4);
 }
 delay(1000);
}


Test Code 3:

const int right_X = A2; // define the right X pin to A2 
const int right_Y = A5; // define the right Y pin to A5 
const int right_key = 7; //define the right key pin to 7(that is the value Z)

const int left_X = A3; //define the left X pin to A3
const int left_Y = A4; // define the left Y pin to A4
const int left_key = 8; //define the left key pin to 8(that is the value Z) 

void setup() 
{
 pinMode(right_key, INPUT);  // set the right/left key to INPUT 
 pinMode(left_key, INPUT);
 Serial.begin(9600); // set the baud rate to 9600
}

void loop() 
{
 int x1,y1,z1; // define the variable, used to save the joystick value it reads
 int x2,y2,z2;
 
 x1 = analogRead(right_X); // read the value of right X 
 y1 = analogRead(right_Y); // read the value of right Y 
 z1 = digitalRead(right_key); //// read the value of right Z 
 
 x2 = analogRead(left_X); // read the value of left X
 y2 = analogRead(left_Y); // read the value of left Y 
 z2 = digitalRead(left_key); // read the value of left Z 
 
 Serial.print("right_X = "); // on the serial monitor, print out right_X = 
 Serial.println(x1 ,DEC); // print out the value of right X and line wrap
 Serial.print("right_Y = ");
 Serial.println(y1 ,DEC);
 //Serial.print("right_key = ");
 //Serial.println(z1 ,DEC);
 // Serial.println("**********right**********");
 /*Serial.print("left_X = ");
 Serial.println(x2 ,DEC);
 Serial.print("left_Y = ");
 Serial.println(y2 ,DEC);
 Serial.print("left_key = ");
 Serial.println(z2 ,DEC);
 Serial.println("*********left***********");*/
 delay(200);
}


Test Code 4:

#include <Servo.h> // add the servo libraries 
Servo myservo1; // create servo object to control a servo
Servo myservo2;
Servo myservo3;
Servo myservo4; 

int pos1=80, pos2=60, pos3=130, pos4=0; // define the variable of 4 servo angle,and assign the initial value (that is the boot posture angle value) 

const int right_X = A2; // define the right X pin to A2 
const int right_Y = A5; // define the right Y pin to A5
const int right_key = 7; // define the right key pin to 7(that is the value of Z)

const int left_X = A3; // define the left X pin to A3
const int left_Y = A4; // define the left X pin to A4
const int left_key = 8; //define the left key pin to 8(that is the value of Z)

int x1,y1,z1; // define the variable, used to save the joystick value it read.
int x2,y2,z2;


void setup() 
{
 
 // boot posture 
 myservo1.write(pos1); 
 delay(1000);
 myservo2.write(pos2);
 myservo3.write(pos3);
 myservo4.write(pos4);
 delay(1500);

 pinMode(right_key, INPUT);  // set the right/left key to INPUT
 pinMode(left_key, INPUT);
 Serial.begin(9600); // set the baud rate to 9600
}

void loop() 
{
 myservo1.attach(A1); // set the control pin of servo 1 to A1
 myservo2.attach(A0); // set the control pin of servo 2 to A0
 myservo3.attach(6);  //set the control pin of servo 3 to D6
 myservo4.attach(9);  // set the control pin of servo 4 to D9

 x1 = analogRead(right_X); //read the right X value 
 y1 = analogRead(right_Y); // read the right Y value 
 z1 = digitalRead(right_key); //// read the right Z value 
 
 x2 = analogRead(left_X); //read the left X value
 y2 = analogRead(left_Y); //read the left Y value 
 z2 = digitalRead(left_key); // read the left Z value	
 //delay(5); // lower the speed overall

 // claw
 zhuazi();
 // rotate
 zhuandong();
 // upper arm
 xiaobi();
 //lower arm
 dabi();
}

//claw
void zhuazi()
{
  //claw
 if(x2<50) // if push the left joystick to the right
 {
   pos4=pos4-2; //current angle of servo 4 subtracts 2(change the value you subtract, thus change the closed speed of claw)
   //Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4); // servo 4 operates the action, claw is gradually closed.
   delay(5);
   if(pos4<2) // if pos4 value subtracts to 2, the claw in 37 degrees we have tested is closed.
   {      //(should change the value based on the fact)
    pos4=2;  // stop subtraction when reduce to 2
   }
  }
 if(x2>1000) //// if push the left joystick to the left 
 {
   pos4=pos4+8; // current angle of servo 4 plus 8(change the value you plus, thus change the open speed of claw)
   //Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4); // servo 4 operates the motion, the claw gradually opens.
   delay(5);
   if(pos4>108) // limit the largest angle when open the claw 
   {
    pos4=108;
   }
 }
}
//******************************************************
 // turn
void zhuandong()
{
 if(x1<50) // if push the right joystick to the right
 {
  pos1=pos1-1; //pos1 subtracts 1
  myservo1.write(pos1); // servo 1 operates the motion, the arm turns right.
  delay(5);
  if(pos1<1)  // limit the angle when turn right
  {
   pos1=1;
  }
 }
 if(x1>1000) // if push the right joystick to the let
 {
  pos1=pos1+1; //pos1 plus 1
  myservo1.write(pos1); // arm turns left 
  delay(5);
  if(pos1>180) // limit the angle when turn left 
  {
   pos1=180;
  }
 }
}

//**********************************************************/
//upper arm
void xiaobi()
{
  if(y1>1000) // if push the right joystick upward
 {
  pos2=pos2-1;
  myservo2.write(pos2); // the upper arm will lift
  delay(5);
  if(pos2<0) // limit the lifting angle
  {
   pos2=0;
  }
 }
 if(y1<50) // if push the right joystick downward
 {
  pos2=pos2+1; 
  myservo2.write(pos2); // upper arm will go down 
  delay(5);
  if(pos2>180) // limit the angle when go down
  {
   pos2=180;
  }
 }
}

//*************************************************************/
// lower arm
void dabi()
{
  if(y2<50) // if push the left joystick upward 
 {
  pos3=pos3+1;
  myservo3.write(pos3); // lower arm will stretch out 
  delay(5);
  if(pos3>180)  // limit the stretched angle 
  {
   pos3=180;
  }
 }
 if(y2>1000) // if push the left joystick downward
 {
  pos3=pos3-1;
  myservo3.write(pos3); // lower arm will draw back
  delay(5);
  if(pos3<35) // limit the retracted angle 
  {
   pos3=35;
  }
 }
}


Test Code 5:

#include <Servo.h> // add servo libraries
Servo myservo1; // create servo object to control a servo
Servo myservo2;
Servo myservo3;
Servo myservo4; 
int pos1=80, pos2=60, pos3=130, pos4=0; // define the variable of 4 servo angle and assign the initial value( that is the boot posture angle value)

const int right_X = A2; // define the right X pin to A2 
const int right_Y = A5; // define the right Y pin to A3 
const int right_key = 7; // define the right key pin to 7(that is Z value)

const int left_X = A3; // define the left X pin to A3
const int left_Y = A4; // define the left Y pin to A4
const int left_key = 8; // define the left key pin to 8(that is Z value)

int x1,y1,z1; // define the variable, used to save the joystick value.
int x2,y2,z2;
int s1,s2,s3,s4;

void setup() 
{
 // boot posture
 myservo1.write(pos1); 
 delay(1000);
 myservo2.write(pos2);
 myservo3.write(pos3);
 myservo4.write(pos4);
 delay(1500);
  
 
 pinMode(right_key, INPUT);  // set the right/left key to INPUT 
 pinMode(left_key, INPUT);
 Serial.begin(9600); // set the baud rate to 9600
}

void loop() 
{
 myservo1.attach(A1); // set the control pin of servo 1 to A1
 myservo2.attach(A0); // set the control pin of servo 2 to A0
 myservo3.attach(6);  //set the control pin of servo 3 to D6
 myservo4.attach(9);  //set the control pin of servo 4 to D9
 
 x1 = analogRead(right_X); // read the right X value
 y1 = analogRead(right_Y); // read the right Y value
 z1 = digitalRead(right_key); //// read the right key Z value
 
 x2 = analogRead(left_X); // read the left X value
 y2 = analogRead(left_Y); //read the left Y value
 z2 = digitalRead(left_key); //read the left key Z value
 //delay(5); // reduce the speed overall
 if(z1==1) // if the right joystick key is pressed
 {
  delay(10); // delay for eliminating shake 
  if(z1==1)  // judge again if the right key is pressed
  {
   s1=myservo1.read(); // read the angle value of each servo 
   s2=myservo2.read();
   s3=myservo3.read();
   s4=myservo4.read();
  }
 }
 if(z2==1) // if the left key is pressed
 {
  delay(10);
  if(z2==1)
  {
    pos1=myservo1.read(); // record the angle value of 4 servos in current posture
    pos2=myservo2.read();
    pos3=myservo3.read();
    pos4=myservo4.read();

    if(pos1<s1) // if angle of servo 1 is smaller than variable s1 value
    {
     while(pos1<s1) //while loop,rotate the servo to the position of the value stored in the array.
     {
      myservo1.write(pos1); // servo 1 operates the motion
      pos1++; //pos1 plus 1
      delay(5); // delay for 5ms,controlling the rotation speed of servo. 
     }
     
    }
    else // if angle of servo 1 is greater than the value stored in array 1.
    {
     while(pos1>s1)   //while loop,rotate the servo to the position of the value stored in the array.
     {
      myservo1.write(pos1); // servo 1 operates the motion
      pos1--;   //pos1 subtracts 1
      delay(5);  // delay for 5ms,controlling the rotation speed of servo.
     }
    }
   //************************************************* 
   // the explanation is the same as servo 1 
    if(pos2<s2)
    {
     while(pos2<s2)
     {
      myservo2.write(pos2);
      pos2++;
      delay(5);
     }
    }
    else
    {
     while(pos2>s2)
     {
      myservo2.write(pos2);
      pos2--;
      delay(5);
     }
    }
   //************************************************* 
   // the explanation is the same as servo 1
    if(pos3<s3)
    {
     while(pos3<s3)
     {
      myservo3.write(pos3);
      pos3++;
      delay(5);
     }
    }
    else
    {
     while(pos3>s3)
     {
      myservo3.write(pos3);
      pos3--;
      delay(5);
     }
    }
   //************************************************* 
   // the explanation is the same as servo 1
    if(pos4<s4)
    {
     while(pos4<s4)
     {
      myservo4.write(pos4);
      pos4++;
      delay(5);
     }
    }
    else
    {
     while(pos4>s4)
     {
      myservo4.write(pos4);
      pos4--;
      delay(5);
     }
    }
    
  }
 }
 
 //claw
 zhuazi();
 //turn
 zhuandong();
 // upper arm 
 xiaobi();
 // lower arm
 dabi();
}


//claw
void zhuazi()
{
  //claw
 if(x2<50) // if push the left joystick to the right
 {
   pos4=pos4-2; // current angle of servo 4 subtracts 2(change the value you subtract, thus change the closed speed of claw)
   //Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4); //servo 4 operates the action, claw is gradually closed
   delay(5);
   if(pos4<2) // if pos4 value subtracts to 2, the claw in 37 degrees we have tested is closed.)
   {      //(should change the value based on the fact)
    pos4=2;  // stop subtraction when reduce to 2
   }
  }
 if(x2>1000) //// if push the left joystick to the left 
 {
   pos4=pos4+8; // current angle of servo 4 plus 8(change the value you plus, thus change the open speed of claw)
   //Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4); // servo 4 operates the motion, the claw gradually opens. 
   delay(5);
   if(pos4>90) // limit the largest angle when open 
   {
    pos4=90;
   }
 }
}
//******************************************************
 // turn
void zhuandong()
{
 if(x1<50) // if push the right joystick to the right 
 {
  pos1=pos1-1; //pos1 subtracts 1
  myservo1.write(pos1); // servo 1 operates the motion, the arm turns right. 
  delay(5);
  if(pos1<1)  // limit the angle when turn right
  {
   pos1=1;
  }
 }
 if(x1>1000) // if push the right joystick to the left
 {
  pos1=pos1+1; //pos1 plus 1
  myservo1.write(pos1); // robot arm turns left
  delay(5);
  if(pos1>180) // limit the angle when turn left 
  {
   pos1=180;
  }
 }
}

//**********************************************************/
// upper arm
void xiaobi()
{
  if(y1>1000) // if push the right joystick upward 
 {
  pos2=pos2-1;
  myservo2.write(pos2); // the upper arm will lift 
  delay(5);
  if(pos2<0) // limit the lifting angle
  {
   pos2=0;
  }
 }
 if(y1<50) // if push the right joystick downward 
 {
  pos2=pos2+1; 
  myservo2.write(pos2); // the upper arm will go down 
  delay(5);
  if(pos2>180) // limit the angle when go down 
  {
   pos2=180;
  }
 }
}

//*************************************************************/
// lower arm
void dabi()
{
 if(y2>1000) // if push the left joystick upward 
 {
  pos3=pos3-1;
  myservo3.write(pos3); // the lower arm will stretch out
  delay(5);
  if(pos3<35) // limit the stretched angle
  {
   pos3=35;
  }
 }
 
 if(y2<50) // if push the left joystick downward
 {
  pos3=pos3+1;
  myservo3.write(pos3); // the lower arm will draw back 
  delay(5);
  if(pos3>180)  // limit the retracted angle 
  {
   pos3=180;
  }
 } 
}


Test Code 6:

#include <Servo.h> // add the servo libraries
Servo myservo1; // create servo object to control a servo
Servo myservo2;
Servo myservo3;
Servo myservo4; 
int pos1=80, pos2=60, pos3=130, pos4=0; // define the variable of 4 servo angle and assign the initial value( that is the boot posture angle value)

const int right_X = A2; // define the right X pin to A2 
const int right_Y = A5; // define the right Y pin to A5 
const int right_key = 7; // define the right key pin to 7(that is Z value)

const int left_X = A3; // define the left X pin to A3
const int left_Y = A4; // define the left Y pin to A4
const int left_key = 8; // define the left key pin to 8(that is Z value) 

int x1,y1,z1; //define the variable, used to save the joystick value.
int x2,y2,z2;
int s1,s2,s3,s4;
int jiyi1[10]; // define 4 array, separately used to save the angle of four servo.
int jiyi2[10]; //(array length is 10,namely can save angle data of 0~10 servo )
int jiyi3[10]; // if need to save more data, just change the number 10 to be more larger number.
int jiyi4[10];
int i=0; // for loop
int j=0; // save the last value of i

void setup() 
{
 // boot posture
 myservo1.write(pos1); 
 delay(1000);
 myservo2.write(pos2);
 myservo3.write(pos3);
 myservo4.write(pos4);
 delay(1500);
  
 
 pinMode(right_key, INPUT);  // set the right/left key to INPUT
 pinMode(left_key, INPUT);
 Serial.begin(9600); // set baud rate to 9600
}

void loop() 
{
 myservo1.attach(A1); // set the control pin of servo 1 to A1
 myservo2.attach(A0); // set the control pin of servo 2 to A0
 myservo3.attach(6);  // set the control pin of servo 3 to D6
 myservo4.attach(9);  // set the control pin of servo 4 to D9
 
 x1 = analogRead(right_X); // read the right X value 
 y1 = analogRead(right_Y); // read the right Y value 
 z1 = digitalRead(right_key); // read the right Z value 
 
 x2 = analogRead(left_X); // read the left X value 
 y2 = analogRead(left_Y); // read the left Y value 
 z2 = digitalRead(left_key); // read the left Z value 
 //delay(5); // reduce the speed overall 
 if(z1==1)  // if the right joystick key is pressed 
 {
  delay(10);  // delay for eliminating shake 
  if(z1==1)  // judge again if the right key is pressed
  {
   s1=myservo1.read();  // read the angle value of each servo 
   delay(100);
   Serial.println(s1);
   s2=myservo2.read();
   delay(100);
   Serial.println(s2);
   s3=myservo3.read();
   delay(100);
   Serial.println(s3);
   s4=myservo4.read();
   delay(100);
   Serial.println(s4);
   
   jiyi1[i]=s1;  // Save the read servo value to the array sequentially
   jiyi2[i]=s2;
   jiyi3[i]=s3;
   jiyi4[i]=s4;
   i++;   //i value plus 1
   j=i;   // assign the last value of i to j
   delay(100);
   Serial.println(i);  // on the serial monitor, print out the value i
  }
 }
   
 if(z2==1) // if the left joystick key is pressed 
 {
  delay(10);
  if(z2==1)  // judge again if the left key is pressed 
  {
   i=0; // assign i to 0,prepare for the next memory
   pos1 = myservo1.read();  // memorize the angle value of 4 servo posture
   pos2 = myservo2.read();
   pos3 = myservo3.read();
   pos4 = myservo4.read();

   for(int k=0;k<j;k++)  // loop for j times, perform all actions saved.
   {
    if(pos1<jiyi1[k])  // if the current servo 1 angle is less than the value stored in array 1.
    {
     while(pos1<jiyi1[k]) //while loop, make servo turn to the position of value stored in the array.
     {
      myservo1.write(pos1); // servo 1 performs the action
      delay(5);  // delay 5ms,controlling the servo rotating speed
      pos1++; //pos1 plus 1
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
    else  // if the current servo 1 angle is greater than the value stored in array 1.
    {
     while(pos1>jiyi1[k])   //while loop, make servo turn to the position of value stored in the array.
     {
      myservo1.write(pos1);  // servo 1 performs the action
      delay(5);  //delay 5ms,controlling the servo rotating speed
      pos1--;   //pos1 subtracts 1
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
//***************************************************************
 //the explanation is the same as the previous servo 
    if(pos2<jiyi2[k])
    {
     while(pos2<jiyi2[k])
     {
      myservo2.write(pos2);
      delay(5);
      pos2++;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
    else
    {
     while(pos2>jiyi2[k])
     {
      myservo2.write(pos2);
      delay(5);
      pos2--;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
 //***************************************************************
 // the explanation is the same as the previous servo 

    if(pos3<jiyi3[k])
    {
     while(pos3<jiyi3[k])
     {
      myservo3.write(pos3);
      delay(5);
      pos3++;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
    else
    {
     while(pos3>jiyi3[k])
     {
      myservo3.write(pos3);
      delay(5);
      pos3--;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
 //***************************************************************
 //the explanation is the same as the previous servo 

    if(pos4<jiyi4[k])
    {
     while(pos4<jiyi4[k])
     {
      myservo4.write(pos4);
      delay(5);
      pos4++;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
    else
    {
     while(pos4>jiyi4[k])
     {
      myservo4.write(pos4);
      delay(5);
      pos4--;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
   }
  }
 }
 
 //claw
 zhuazi();
 //turn
 zhuandong();
 //upper arm 
 xiaobi();
 // lower arm 
 dabi();
}


//claw
void zhuazi()
{
  //claw
 if(x2<50) // if push the left joystick to the right 
 {
   pos4=pos4-2; // angle of servo 4, subtract 2 (change the value you subtract, thus change the closed speed of claw)
   //Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4); // servo 4 operates the motion and claw is gradually closed. 
   delay(5);
   if(pos4<2) // if pos4 value subtracts to 2, the claw in 37 degrees we have tested is closed.) 
   {      //(should change the value based on the fact)
    pos4=2;  // stop subtraction when reduce to 2 
   }
  }
 if(x2>1000) //// if push the left joystick to the left
 {
   pos4=pos4+8; // current angle of servo 4 plus 8(change the value you plus, thus change the open speed of claw)
   //Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4); // servo 4 operates the action, claw gradually opens.
   delay(5);
   if(pos4>90) // limit the largest angle opened
   {
    pos4=90;
   }
 }
}
//******************************************************
 // turn 
void zhuandong()
{
 if(x1<50) // if push the right joystick to the right 
 {
  pos1=pos1-1; //pos1 subtracts 1
  myservo1.write(pos1); // servo 1 operates the motion and robot arm turns right 
  delay(5);
  if(pos1<1)  // limit the angle when turn right 
  {
   pos1=1;
  }
 }
 if(x1>1000) // if push the right joystick to the left 
 {
  pos1=pos1+1; //pos1 plus 1
  myservo1.write(pos1); // robot arm turns left 
  delay(5);
  if(pos1>180) // limit the angle when turn left 
  {
   pos1=180;
  }
 }
}

//**********************************************************/
// upper arm 
void xiaobi()
{
  if(y1>1000) // if push the right joystick upward 
 {
  pos2=pos2-1;
  myservo2.write(pos2); // the upper arm will lift 
  delay(5);
  if(pos2<0) // limit the lifting angle 
  {
   pos2=0;
  }
 }
 if(y1<50) // if push the right joystick downward
 {
  pos2=pos2+1; 
  myservo2.write(pos2); // the upper arm will go down 
  delay(5);
  if(pos2>180) // limit the declining angle 
  {
   pos2=180;
  }
 }
}

//*************************************************************/
// lower arm 
void dabi()
{
 if(y2>1000) // if push the left joystick upward
 {
  pos3=pos3-1;
  myservo3.write(pos3); // the lower arm will stretch out 
  delay(5);
  if(pos3<35) // limit the stretched angle
  {
   pos3=35;
  }
 }
 
 if(y2<50) // if push the left joystick downward 
 {
  pos3=pos3+1;
  myservo3.write(pos3); // the lower arm will draw back 
  delay(5);
  if(pos3>180)  // limit the retracted angle
  {
   pos3=180;
  }
 } 
}


Test Code 7:

#include <Servo.h> // add the servo libraries
Servo myservo1; // create servo object to control a servo
Servo myservo2;
Servo myservo3;
Servo myservo4; 
int pos1=80, pos2=60, pos3=130, pos4=0; // define the variable of 4 servo angle and assign the initial value( that is the boot posture angle value)
const int right_X = A2; // define the right X pin to A2 
const int right_Y = A5; // define the right Y pin to A5 
const int right_key = 7; // define the right key pin to 7(that is Z value)

const int left_X = A3; //define the left X pin to A3
const int left_Y = A4; // define the left Y pin to A4
const int left_key = 8; // define the left key pin to 8(that is Z value)

int x1,y1,z1; // define the variable, used to save the joystick value.
int x2,y2,z2;
int s1,s2,s3,s4;
int jiyi1[20]; //define 4 array, separately used to save the angle of four servo.
int jiyi2[20]; // (array length is 20,namely can save angle data of 0~20 servo)
int jiyi3[20]; //if need to save more data, just change the number 20 to be more larger number.
int jiyi4[20];
int i=0; // for loop
int j=0; // save the last value of i

void setup() 
{
 // boot posture
 myservo1.write(pos1); //turn servo 1 to 90 degrees
 delay(1000);
 myservo2.write(pos2); // turn servo 2 to 90 degrees
 myservo3.write(pos3); // turn servo 3 to 120 degrees
 myservo4.write(pos4); // turn servo 4 to 35 degrees 
 delay(1500);
  
 
 pinMode(right_key, INPUT);  // set the right/left key to INOUT
 pinMode(left_key, INPUT);
 Serial.begin(9600);  // set the baud rate to 9600
}

void loop() 
{
 myservo1.attach(A1); // set the control pin of servo 1 to A1
 myservo2.attach(A0); // set the control pin of servo 2 to A0
 myservo3.attach(6);  //set the control pin of servo 3 to D6
 myservo4.attach(9);  // set the control pin of servo 4 to D9
 
 x1 = analogRead(right_X); // read the right X value
 y1 = analogRead(right_Y); //read the right Y value
 z1 = digitalRead(right_key); //read the right Z value 
 
 x2 = analogRead(left_X); // read the left X value
 y2 = analogRead(left_Y); // read the left Y value
 z2 = digitalRead(left_key); // read the left Z value
 //delay(5); // delay, used to reduce the joystick value read, that is reduce the whole speed.
 if(z1==1)  // if the joystick right key is pressed
 {
  delay(10); // delay for eliminating shake 
  if(z1==1)  // judge again if the right key is pressed
  {
   s1=myservo1.read(); // read the angle value of servo 1 and assign it to s1
   delay(100);
   Serial.println(s1); // print out the angle value of servo 1 on the serial monitor
   s2=myservo2.read(); // read the angle value of servo 2 and assign it to s2
   delay(100);
   Serial.println(s2);
   s3=myservo3.read();  // read the angle value of servo 3 and assign it to s3
   delay(100);
   Serial.println(s3);
   s4=myservo4.read();  // read the angle value of servo 4 and assign it to s4 
   delay(100);
   Serial.println(s4);
    
   jiyi1[i]=s1; // Save the read servo value to the array sequentially
   jiyi2[i]=s2;
   jiyi3[i]=s3;
   jiyi4[i]=s4;
   i++;  //i plus 1
   j=i;  // assign the last value of i to j
   delay(100); // delay 100ms
   Serial.println(i); // print out the value i
  }
 }
 if(z2==1) // if the left joystick key is pressed
 {
  delay(10); // delay for eliminating shake 
  if(z2==1)  //judge again if the left key is pressed 
  {
   pos1 = myservo1.read(); // memorize the angle value of 4 servo posture
   pos2 = myservo2.read();
   pos3 = myservo3.read();
   pos4 = myservo4.read();
   
   while(z2==1) // loop, make the arm repeat the action.
   {
    for(int k=1;k<j;k++) //for loop, perform all the stored actions.
    {
     if(pos1<jiyi1[k])  // if the current servo 1 angle is less than the value stored in array 1.
     {
      while(pos1<jiyi1[k]) //while loop, make servo turn to the position of value stored in the array.
      {
       myservo1.write(pos1); //servo 1 performs the action 
       delay(5);  //delay 5ms,controlling the servo rotating speed.
       pos1++;  //pos1 plus 1
       //Serial.println(pos1);
      }
     }
     else  //if the current servo 1 angle is greater than the value stored in array 1.
     {
      while(pos1>jiyi1[k])  //while loop, make servo turn to the position of value stored in the array.
      {
       myservo1.write(pos1); //servo 1 performs the action
       delay(5);  //delay 5ms,controlling the servo rotating speed.
       pos1--;  //pos1 subtracts 1
       //Serial.println(pos1);
      }
     }
 //***************************************************************
 //the explanation is the same as the previous servo. 
     if(pos2<jiyi2[k])
     {
      while(pos2<jiyi2[k])
      {
       myservo2.write(pos2);
       delay(5);
       pos2++;
       //Serial.println(pos1);
      }
     }
     else
     {
      while(pos2>jiyi2[k])
      {
       myservo2.write(pos2);
       delay(5);
       pos2--;
       //Serial.println(pos1);
      }
     }
  //*********************************************
  //the explanation is the same as the previous servo.
     if(pos3<jiyi3[k])
     {
      while(pos3<jiyi3[k])
      {
       myservo3.write(pos3);
       delay(5);
       pos3++;
       //Serial.println(pos1);
      }
     }
     else
     {
      while(pos3>jiyi3[k])
      {
       myservo3.write(pos3);
       delay(5);
       pos3--;
       //Serial.println(pos1);
      }
     }
//*********************************************
//the explanation is the same as the previous servo.
     if(pos4<jiyi4[k])
     {
      while(pos4<jiyi4[k])
      {
       myservo4.write(pos4);
       delay(5);
       pos4++;
       //Serial.println(pos1);
      }
     }
     else
     {
      while(pos4>jiyi4[k])
      {
       myservo4.write(pos4);
       delay(5);
       pos4--;
       //Serial.println(pos1);
      }
     }
    }
//************************************************************
// for exiting the loop
      z1 = digitalRead(right_key); // read the right Z value
      if(z1==1) // if the right key is pressed
      {
       delay(10); //eliminate the shake
       if(z1==1) // if the key z1 is pressed
       {
        pos1=jiyi1[(j-1)]; // assign the last angle value saved in array to pos
        pos2=jiyi2[(j-1)]; // for exiting the loop, still access to joystick control.
        pos3=jiyi3[(j-1)]; 
        pos4=jiyi4[(j-1)];
        i=0; // assign i as 0,prepare for saving the angle value using array
        z2=0; // assign z2 as 0,for exiting the while loop
        break; //exit the current loop
       }
      }
//********************************************************
   }
  }
 }
 
 //claw
 zhuazi();
 //turn
 zhuandong();
 //upper arm
 xiaobi();
 //lower arm
 dabi();
}


//claw
void zhuazi()
{
  //claw
 if(x2<50) // if push the left joystick to the right 
 {
   pos4=pos4-2; // angle of servo 4, subtract 2 (change the value you subtract, thus change the closed speed of claw)
   //Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4); // servo 4 operates the motion and claw is gradually closed.
   delay(5);
   if(pos4<2) // if pos4 value subtracts to 2, the claw in 37 degrees we have tested is closed.)
   {      //(should change the value based on the fact)
    pos4=2;  //stop subtraction when reduce to 2
   }
  }
 if(x2>1000) ////if push the left joystick to the left
 {
   pos4=pos4+8; //current angle of servo 4 plus 8(change the value you plus, thus change the open speed of claw)
   //Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4); // servo 4 operates the action, claw gradually opens.
   delay(5);
   if(pos4>90) //limit the largest angle opened
   {
    pos4=90;
   }
 }
}
//******************************************************
 //turn
void zhuandong()
{
 if(x1<50) //if push the right joystick to the right 
 {
  pos1=pos1-1; //pos1 subtracts 1
  myservo1.write(pos1); // servo 1 performs the action, the robot arm turns right.
  delay(5);
  if(pos1<1)  // limit the right turning angle 
  {
   pos1=1;
  }
 }
 if(x1>1000) // if push the right joystick to the left
 {
  pos1=pos1+1; //pos1 plus 1
  myservo1.write(pos1); //the robot arm turns left.
  delay(5);
  if(pos1>180) //limit the left turning angle 
  {
   pos1=180;
  }
 }
}

//**********************************************************/
// upper arm
void xiaobi()
{
  if(y1>1000) // if push the right joystick upward
 {
  pos2=pos2-1;
  myservo2.write(pos2); // the robot arm will lift
  delay(5);
  if(pos2<0) // limit the lifting angle 
  {
   pos2=0;
  }
 }
 if(y1<50) // if push the right joystick downward
 {
  pos2=pos2+1; 
  myservo2.write(pos2); // the robot arm will go down
  delay(5);
  if(pos2>180) // limit the declining angle 
  {
   pos2=180;
  }
 }
}

//*************************************************************/
// lower arm 
void dabi()
{
 if(y2>1000) // if push the left joystick upward
 {
  pos3=pos3-1;
  myservo3.write(pos3); // the lower arm will stretch out 
  delay(5);
  if(pos3<35) // limit the stretched angle 
  {
   pos3=35;
  }
 }
 
 if(y2<50) // if push the right joystick downward
 {
  pos3=pos3+1;
  myservo3.write(pos3); // the lower arm will draw back
  delay(5);
  if(pos3>180)  // limit the retraction angle 
  {
   pos3=180;
  }
 } 
}


Test Code 8:

void setup() 
{
 Serial.begin(9600);   // set the serial baud rate to 9600
}

void loop()
{
 char val;  // define a variable, used to receive the value read from Bluetooth.
 if(Serial.available())   // if receive the value 
 {
  val = Serial.read();    // assign the value read to val
  Serial.println(val);
 }
}


Test Code 9:

#include <Servo.h> // add the servo libraries
Servo myservo1; // create servo object to control a servo
Servo myservo2;
Servo myservo3;
Servo myservo4;
int pos1=80, pos2=60, pos3=130, pos4=0; // define the variable of 4 servo angle and assign the initial value( that is the boot posture angle value)
char val;

void setup()
{
  // boot posture
 myservo1.write(pos1); 
 delay(1000);
 myservo2.write(pos2);
 myservo3.write(pos3);
 myservo4.write(pos4);
 delay(1500);

 Serial.begin(9600); // set the baud rate to 9600
}

void loop() 
{
 myservo1.attach(A1); // set the control pin of servo 1 to A1
 myservo2.attach(A0); // set the control pin of servo 2 to A0
 myservo3.attach(6);  // set the control pin of servo 3 to D6
 myservo4.attach(9);  // set the control pin of servo 4 to D9

 if(Serial.available())  // if receive the data
 {
  val=Serial.read();  // read the received data
  Serial.println(val);
  
  switch(val)  
  {
   case 'B': T_left(); break;  // execute the corresponding function when receive the value 
   case 'C': T_right(); break;
   case 'A': RF(); break;
   case 'D': RB(); break;
   case '2': ZK(); break;
   case '3': ZB(); break;
   case '1': LF(); break;
   case '4': LB(); break;
  }
 }
}
//**************************************************
// turn left
void T_left()
{
  pos1=pos1+1;
  myservo1.write(pos1);
  delay(5);
  if(pos1>180)
  {
   pos1=180;
  }
}
//turn right 
void T_right()
{
  pos1=pos1-1;
  myservo1.write(pos1);
  delay(5);
  if(pos1<1)
  {
   pos1=1;
  }
}
//********************************************
//open the claw
void ZK()
{
   pos4=pos4-2;
   Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4);
   delay(5);
   if(pos4<2)
   {
    pos4=0;
   }
}
// close the claw
void ZB()
{
  pos4=pos4+8;
   Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4);
   delay(5);
   if(pos4>108)
   {
    pos4=108;
   }
}

//******************************************
// the upper arm will lift up 
void RF()
{
  pos2=pos2-1;
  myservo2.write(pos2);
  delay(5);
  if(pos2<0)
  {
   pos2=0;
  }
}
// the upper arm will go down 
void RB()
{
  pos2=pos2+1;
  myservo2.write(pos2);
  delay(5);
  if(pos2>180)
  {
   pos2=180;
  }
}

//***************************************
// the lower arm will stretch out 
void LB()
{
 pos3=pos3+1;
  myservo3.write(pos3);
  delay(5);
  if(pos3>180)
  {
   pos3=180;
  }
}
// the lower arm will draw back 
void LF()
{
 pos3=pos3-1;
  myservo3.write(pos3);
  delay(5);
  if(pos3<35)
  {
   pos3=35;
  }
}


Test Code 10:

 
#include <PS2X_lib.h> //for v1.6

/******************************************************************
 * set pins connected to PS2 controller:
 *  - 1e column: original 
 *  - 2e colmun: Stef?
 * replace pin numbers by the ones you use
 ******************************************************************/
#define PS2_DAT    13 //14  
#define PS2_CMD    11 //15
#define PS2_SEL    10 //16
#define PS2_CLK    12 //17

/******************************************************************
 * select modes of PS2 controller:
 *  - pressures = analog reading of push-butttons 
 *  - rumble  = motor rumbling
 * uncomment 1 of the lines for each mode selection
 ******************************************************************/
//#define pressures  true
#define pressures  false
//#define rumble   true
#define rumble   false

PS2X ps2x; // create PS2 Controller Class

//right now, the library does NOT support hot pluggable controllers, meaning 
//you must always either restart your Arduino after you connect the controller, 
//or call config_gamepad(pins) again after connecting the controller.

int error = 0;
byte type = 0;
byte vibrate = 0;

void setup(){
 
 Serial.begin(57600);
 
 delay(300); //added delay to give wireless ps2 module some time to startup, before configuring it
  
 //CHANGES for v1.6 HERE!!! **************PAY ATTENTION*************
 
 //setup pins and settings: GamePad(clock, command, attention, data, Pressures?, Rumble?) check for error
 error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, pressures, rumble);
 
 if(error == 0){
  Serial.print("Found Controller, configured successful ");
  Serial.print("pressures = ");
	if (pressures)
	 Serial.println("true ");
	else
	 Serial.println("false");
	Serial.print("rumble = ");
	if (rumble)
	 Serial.println("true)");
	else
	 Serial.println("false");
  Serial.println("Try out all the buttons, X will vibrate the controller, faster as you press harder;");
  Serial.println("holding L1 or R1 will print out the analog stick values.");
  Serial.println("Note: Go to www.billporter.info for updates and to report bugs.");
 } 
 else if(error == 1)
  Serial.println("No controller found, check wiring, see readme.txt to enable debug. visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
  
 else if(error == 2)
  Serial.println("Controller found but not accepting commands. see readme.txt to enable debug. Visit www.billporter.info for troubleshooting tips");

 else if(error == 3)
  Serial.println("Controller refusing to enter Pressures mode, may not support it. ");
 
// Serial.print(ps2x.Analog(1), HEX);
 
 type = ps2x.readType(); 
 switch(type) {
  case 0:
   Serial.print("Unknown Controller type found ");
   break;
  case 1:
   Serial.print("DualShock Controller found ");
   break;
  case 2:
   Serial.print("GuitarHero Controller found ");
   break;
	case 3:
   Serial.print("Wireless Sony DualShock Controller found ");
   break;
  }
}

void loop() {
 /* You must Read Gamepad to get new values and set vibration values
   ps2x.read_gamepad(small motor on/off, larger motor strenght from 0-255)
   if you don't enable the rumble, use ps2x.read_gamepad(); with no values
   You should call this at least once a second
  */ 
 if(error == 1) //skip loop if no controller found
  return; 
 
 if(type == 2){ //Guitar Hero Controller
  ps2x.read_gamepad();     //read controller 
  
  if(ps2x.ButtonPressed(GREEN_FRET))
   Serial.println("Green Fret Pressed");
  if(ps2x.ButtonPressed(RED_FRET))
   Serial.println("Red Fret Pressed");
  if(ps2x.ButtonPressed(YELLOW_FRET))
   Serial.println("Yellow Fret Pressed");
  if(ps2x.ButtonPressed(BLUE_FRET))
   Serial.println("Blue Fret Pressed");
  if(ps2x.ButtonPressed(ORANGE_FRET))
   Serial.println("Orange Fret Pressed"); 

  if(ps2x.ButtonPressed(STAR_POWER))
   Serial.println("Star Power Command");
  
  if(ps2x.Button(UP_STRUM))     //will be TRUE as long as button is pressed
   Serial.println("Up Strum");
  if(ps2x.Button(DOWN_STRUM))
   Serial.println("DOWN Strum");
 
  if(ps2x.Button(PSB_START))     //will be TRUE as long as button is pressed
   Serial.println("Start is being held");
  if(ps2x.Button(PSB_SELECT))
   Serial.println("Select is being held");
  
  if(ps2x.Button(ORANGE_FRET)) {   // print stick value IF TRUE
   Serial.print("Wammy Bar Position:");
   Serial.println(ps2x.Analog(WHAMMY_BAR), DEC); 
  } 
 }
 else { //DualShock Controller
  ps2x.read_gamepad(false, vibrate); //read controller and set large motor to spin at 'vibrate' speed
  
  if(ps2x.Button(PSB_START))     //will be TRUE as long as button is pressed
   Serial.println("Start is being held");
  if(ps2x.Button(PSB_SELECT))
   Serial.println("Select is being held");   

  if(ps2x.Button(PSB_PAD_UP)) {   //will be TRUE as long as button is pressed
   Serial.print("Up held this hard: ");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_UP), DEC);
  }
  if(ps2x.Button(PSB_PAD_RIGHT)){
   Serial.print("Right held this hard: ");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_RIGHT), DEC);
  }
  if(ps2x.Button(PSB_PAD_LEFT)){
   Serial.print("LEFT held this hard: ");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_LEFT), DEC);
  }
  if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN)){
   Serial.print("DOWN held this hard: ");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_DOWN), DEC);
  }  

  vibrate = ps2x.Analog(PSAB_CROSS); //this will set the large motor vibrate speed based on how hard you press the blue (X) button
  if (ps2x.NewButtonState()) {    //will be TRUE if any button changes state (on to off, or off to on)
   if(ps2x.Button(PSB_L3))
    Serial.println("L3 pressed");
   if(ps2x.Button(PSB_R3))
    Serial.println("R3 pressed");
   if(ps2x.Button(PSB_L2))
    Serial.println("L2 pressed");
   if(ps2x.Button(PSB_R2))
    Serial.println("R2 pressed");
   if(ps2x.Button(PSB_TRIANGLE))
    Serial.println("Triangle pressed");    
  }

  if(ps2x.ButtonPressed(PSB_CIRCLE))        //will be TRUE if button was JUST pressed
   Serial.println("Circle just pressed");
  if(ps2x.NewButtonState(PSB_CROSS))        //will be TRUE if button was JUST pressed OR released
   Serial.println("X just changed");
  if(ps2x.ButtonReleased(PSB_SQUARE))       //will be TRUE if button was JUST released
   Serial.println("Square just released");   

  if(ps2x.Button(PSB_L1) || ps2x.Button(PSB_R1)) { //print stick values if either is TRUE
   Serial.print("Stick Values:");
   Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LY), DEC); //Left stick, Y axis. Other options: LX, RY, RX 
   Serial.print(",");
   Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LX), DEC); 
   Serial.print(",");
   Serial.print(ps2x.Analog(PSS_RY), DEC); 
   Serial.print(",");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC); 
  }   
 }
 delay(50); 
}Test Code 11:

 
#include <PS2X_lib.h>

PS2X ps2x; // create PS2 Controller Class


//right now, the library does NOT support hot pluggable controllers, meaning 
//you must always either restart your Arduino after you connect the controller, 
//or call config_gamepad(pins) again after connecting the controller.
int error = 0; 
byte vibrate = 0;

#include <Servo.h> // add the servo libraries 
Servo myservo1; // create servo object to control a servo
Servo myservo2;
Servo myservo3;
Servo myservo4;

int pos1=80, pos2=60, pos3=130, pos4=0; // define the variable of 4 servo angle and assign the initial value( that is the boot posture angle value)

void setup(){
 Serial.begin(57600);

// boot posture
 myservo1.write(pos1); 
 delay(1000);
 myservo2.write(pos2);
 myservo3.write(pos3);
 myservo4.write(pos4);
 delay(1500);
 
 error = ps2x.config_gamepad(13,11,10,12);  //setup GamePad(clock, command, attention, data) pins, check for error
 
 if(error == 0){
  Serial.println("Found Controller, configured successful");
  Serial.println("Try out all the buttons, X will vibrate the controller, faster as you press harder;");
 Serial.println("holding L1 or R1 will print out the analog stick values.");
 Serial.println("Go to www.billporter.info for updates and to report bugs.");
 }
  
 else if(error == 1)
  Serial.println("No controller found, check wiring, see readme.txt to enable debug. visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
  
 else if(error == 2)
  Serial.println("Controller found but not accepting commands. see readme.txt to enable debug. Visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
  
  //Serial.print(ps2x.Analog(1), HEX);
 
 
 ps2x.enableRumble();       //enable rumble vibration motors
 ps2x.enablePressures();      //enable reading the pressure values from the buttons. 
 

 
}

void loop(){
  /* You must Read Gamepad to get new values
  Read GamePad and set vibration values
  ps2x.read_gamepad(small motor on/off, larger motor strenght from 0-255)
  if you don't enable the rumble, use ps2x.read_gamepad(); with no values
  
  you should call this at least once a second
  */

 myservo1.attach(A1); // set the control pin of servo 1 to A1
 myservo2.attach(A0); // set the control pin of servo 2 to A0
 myservo3.attach(6);  // set the control pin of servo 3 to D6
 myservo4.attach(9);  // set the control pin of servo 4 to D9
 
 if(error != 0)
 return; 
 
 ps2x.read_gamepad(false, vibrate);     //read controller and set large motor to spin at 'vibrate' speed
 
 if(ps2x.Button(PSB_START))          //will be TRUE as long as button is pressed
    Serial.println("Start is being held");
 if(ps2x.Button(PSB_SELECT))
    Serial.println("Select is being held");
    
    
  if(ps2x.Button(PSB_PAD_UP)) {     //will be TRUE as long as button is pressed
   Serial.print("Up held this hard: ");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_UP), DEC);
  }
  if(ps2x.Button(PSB_PAD_RIGHT)){
   Serial.print("Right held this hard: ");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_RIGHT), DEC);
  }
  if(ps2x.Button(PSB_PAD_LEFT)){
   Serial.print("LEFT held this hard: ");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_LEFT), DEC);
  }
  if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN)){
   Serial.print("DOWN held this hard: ");
  Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_DOWN), DEC);
  }  

 
  vibrate = ps2x.Analog(PSAB_BLUE);    //this will set the large motor vibrate speed based on 
                      //how hard you press the blue (X) button  
 
 if (ps2x.NewButtonState())        //will be TRUE if any button changes state (on to off, or off to on)
 {
   if(ps2x.Button(PSB_R3))
    
    Serial.println("R3 pressed");
   
    
   if(ps2x.Button(PSB_L3))
    Serial.println("L3 pressed");
   
   if(ps2x.Button(PSB_L2))
    Serial.println("L2 pressed");
   if(ps2x.Button(PSB_R2))
    Serial.println("R2 pressed");
   if(ps2x.Button(PSB_GREEN))
    Serial.println("Triangle pressed");
    
 }  
    
 
 if(ps2x.ButtonPressed(PSB_RED))       //will be TRUE if button was JUST pressed
    Serial.println("Circle just pressed");
    
 if(ps2x.ButtonReleased(PSB_PINK))       //will be TRUE if button was JUST released
    Serial.println("Square just released");   
 
 if(ps2x.NewButtonState(PSB_BLUE))      //will be TRUE if button was JUST pressed OR released
    Serial.println("X just changed");  

  //转动
  zhuandong();
  //爪子
  zhuazi();
  //大臂
  dabi();
  //小臂
  xiaobi();
  
 if(ps2x.Button(PSB_L1) || ps2x.Button(PSB_R1)) // print stick values if either is TRUE
 {
   Serial.print("Stick Values:");
   Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LY), DEC); //Left stick, Y axis. Other options: LX, RY, RX 
   Serial.print(",");
   Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LX), DEC); 
   Serial.print(",");
   Serial.print(ps2x.Analog(PSS_RY), DEC); 
   Serial.print(",");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC); 
 }  
 delay(5);  
}
//********************************************************************
// turn
void zhuandong()
{
//turn right
  if(ps2x.Analog (PSS_RX) > 200) // if push the right joystick to the right 
  {
   //Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC);
   pos1=pos1-1;  //pos1 subtracts 1
   myservo1.write(pos1);  // servo 1 executes the action, the arm will turn right.
   // delay(5);
   if(pos1<1)  // limit the right turning angle 
   {
    pos1=1;
   }
   }
   // turn left
   if(ps2x.Analog (PSS_RX) < 50)  // if push the right joystick to the left
   {
    //Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC);
    pos1=pos1+1;  //pos1 plus 1
    myservo1.write(pos1);   // the arm turns left 
    // delay(5);
    if(pos1>180)   // limit the left turning angle
    {
     pos1=180;
    }
   }
 }
 //********************************************************************** 
 // upper arm 
void xiaobi()
{
 //upper arm front
  if(ps2x.Analog(PSS_RY)<50) // if push the right joystick upward
  {
   pos2=pos2-1;
   myservo2.write(pos2);  // the upper arm will lift
   delay(5);
   if(pos2<0)  // limit the lifting angle
   {
    pos2=0;
   }
  }
  //upper arm back
  if(ps2x.Analog(PSS_RY)>200)  // if push the right joystick downward
  {
   pos2=pos2+1;
   myservo2.write(pos2);  // the upper arm will go down
   delay(5);
   if(pos2>180) // limit the declining angle
   {
    pos2=180;
   }
  }
}
//***************************************************************
void zhuazi()
{
// close the claw
  if(ps2x.Analog(PSS_LX)>220)  // if push the left joystick to the right
  {
   pos4=pos4-1;
   Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4); // servo 4 carries out the action and the claw is gradually closed.
   delay(5);
   if(pos4<0)  // if pos4 value subtracts to 37, the claw in 37 degrees we have tested is closed.)
   {
    pos4=0;
   }
  }
  // open the claw
  if(ps2x.Analog(PSS_LX)<10)  // if push the left joystick to the left
  {
   pos4=pos4+8;
   Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4);  // servo 4 carries out the action and the claw is gradually opened
   delay(5);
   if(pos4>108)  // limit the maximum opening angle 
   {
    pos4=108;
   }
  }
} 
//*********************************************************
void dabi()
{
 // lower arm front
 if(ps2x.Analog(PSS_LY)>200) // if push the left joystick upward
 {
  pos3=pos3+1;
  myservo3.write(pos3); // the lower arm will stretch out
  delay(5);
  if(pos3>180)  // limit the stretched angle
  {
   pos3=180;
  }
  }
 if(ps2x.Analog(PSS_LY)<10)  //if push the left joystick downward
 {
  pos3=pos3-1;
  myservo3.write(pos3);  // the lower arm will draw back
  delay(5);
  if(pos3<35)  // limit the retracted angle
  {
   pos3=35;
  }
  }
}Test Code 12:

#include <PS2X_lib.h>
#include <Servo.h> // add the servo libraries
Servo myservo1; // create servo object to control a servo
Servo myservo2;
Servo myservo3;
Servo myservo4; 

int pos1=80, pos2=60, pos3=130, pos4=0; // define the variable of 4 servo angle and assign the initial value( that is the boot posture angle value)

PS2X ps2x; // create PS2 Controller Class

//right now, the library does NOT support hot pluggable controllers, meaning 
//you must always either restart your Arduino after you conect the controller, 
//or call config_gamepad(pins) again after connecting the controller.
int error = 0; 
byte vibrate = 0;

int s1,s2,s3,s4;
int jiyi1[20]; // define four array, separately used to save the angle of 4 servos.
int jiyi2[20];
int jiyi3[20];
int jiyi4[20];
int i=0;
int j=0;

void setup()
{
 Serial.begin(57600);

 // boot posture
 myservo1.write(pos1); 
 delay(1000);
 myservo2.write(pos2);
 myservo3.write(pos3);
 myservo4.write(pos4);
 delay(1500);

 
 error = ps2x.config_gamepad(13,11,10,12);  //setup GamePad(clock, command, attention, data) pins, check for error
 
 if(error == 0){
  Serial.println("Found Controller, configured successful");
  Serial.println("Try out all the buttons, X will vibrate the controller, faster as you press harder;");
 Serial.println("holding L1 or R1 will print out the analog stick values.");
 Serial.println("Go to www.billporter.info for updates and to report bugs.");
 }
  
 else if(error == 1)
  Serial.println("No controller found, check wiring, see readme.txt to enable debug. visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
  
 else if(error == 2)
  Serial.println("Controller found but not accepting commands. see readme.txt to enable debug. Visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
  
  //Serial.print(ps2x.Analog(1), HEX);
 
 
 ps2x.enableRumble();       //enable rumble vibration motors
 ps2x.enablePressures();      //enable reading the pressure values from the buttons. 
 

 
}

void loop()
{
 myservo1.attach(A1); // set the control pin of servo 1 to A1
 myservo2.attach(A0); // set the control pin of servo 2 to A0
 myservo3.attach(6);  // set the control pin of servo 3 to D6
 myservo4.attach(9);  // set the control pin of servo 4 to D9
 
 if(error != 0)
 return; 
 
 ps2x.read_gamepad(false, vibrate);     //read controller and set large motor to spin at 'vibrate' speed
 
 if(ps2x.Button(PSB_START))          //will be TRUE as long as button is pressed
    Serial.println("Start is being held");
 if(ps2x.Button(PSB_SELECT))
    Serial.println("Select is being held");
    
    
  if(ps2x.Button(PSB_PAD_UP)) {     //will be TRUE as long as button is pressed
   Serial.print("Up held this hard: ");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_UP), DEC);
  }
  if(ps2x.Button(PSB_PAD_RIGHT)){
   Serial.print("Right held this hard: ");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_RIGHT), DEC);
  }
  if(ps2x.Button(PSB_PAD_LEFT)){
   Serial.print("LEFT held this hard: ");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_LEFT), DEC);
  }
  if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN)){
   Serial.print("DOWN held this hard: ");
  Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_DOWN), DEC);
  }  

 
  vibrate = ps2x.Analog(PSAB_BLUE);    //this will set the large motor vibrate speed based on 
                      //how hard you press the blue (X) button  
 
 if (ps2x.NewButtonState())        //will be TRUE if any button changes state (on to off, or off to on)
 {
   if(ps2x.Button(PSB_R3))
   {
    //Serial.println("R3 pressed");
    // record
    s1=myservo1.read();
    delay(100);
    Serial.println(s1);
    s2=myservo2.read();
    delay(100);
    Serial.println(s2);
    s3=myservo3.read();
    delay(100);
    Serial.println(s3);
    s4=myservo4.read();
    delay(100);
    Serial.println(s4);
   
    jiyi1[i]=s1; // save the servo value read in the array sequentially
    jiyi2[i]=s2;
    jiyi3[i]=s3;
    jiyi4[i]=s4;
    i++;
    j=i;
    // delay(100);
    Serial.println(i);
   }
    
   if(ps2x.Button(PSB_L3))
   {
    //Serial.println("L3 pressed");
    i=0;
  //执行
    pos1 = myservo1.read();
    pos2 = myservo2.read();
    pos3 = myservo3.read();
    pos4 = myservo4.read();

   for(int k=0;k<j;k++) //for loop, to execute all the stored actions
   { 
    if(pos1<jiyi1[k]) //if the current servo 1 angle is less than the value stored in array 1.
    {
     while(pos1<jiyi1[k]) //while loop, make servo turn to the position of value stored in the array.
     {
      myservo1.write(pos1);  // servo 1 executes the action
      delay(5);  // delay 5ms,controlling the rotating speed of servo
      pos1++;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
    else  //if the current servo 1 angle is greater than the value stored in array 1.
    {
     while(pos1>jiyi1[k]) //while loop, make servo turn to the position of value stored in the array.
     { 
      myservo1.write(pos1);  // servo 1 executes the action
      delay(5);  //delay 5ms,controlling the rotating speed of servo
      pos1--;
      //Serial.println(pos1);
     }
    
//**********************************************
// the same analysis as the previous servo
    if(pos2<jiyi2[k])
    {
     while(pos2<jiyi2[k])
     {
      myservo2.write(pos2);
      delay(5);
      pos2++;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
    else
    {
     while(pos2>jiyi2[k])
     {
      myservo2.write(pos2);
      delay(5);
      pos2--;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
 //*****************************************************
 //the same analysis 
    if(pos3<jiyi3[k])
    {
     while(pos3<jiyi3[k])
     {
      myservo3.write(pos3);
      delay(5);
      pos3++;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
    else
    {
     while(pos3>jiyi3[k])
     {
      myservo3.write(pos3);
      delay(5);
      pos3--;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
 //*****************************************************  
 //the same analysis
    if(pos4<jiyi4[k])
    {
     while(pos4<jiyi4[k])
     {
      myservo4.write(pos4);
      delay(5);
      pos4++;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
    else
    {
     while(pos4>jiyi4[k])
     {
      myservo4.write(pos4);
      delay(5);
      pos4--;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
   }
  }
   }
    
   
   if(ps2x.Button(PSB_L2))
    Serial.println("L2 pressed");
   if(ps2x.Button(PSB_R2))
    Serial.println("R2 pressed");
   if(ps2x.Button(PSB_GREEN))
    Serial.println("Triangle pressed");
    
 }  
    
 
 if(ps2x.ButtonPressed(PSB_RED))       //will be TRUE if button was JUST pressed
    Serial.println("Circle just pressed");
    
 if(ps2x.ButtonReleased(PSB_PINK))       //will be TRUE if button was JUST released
    Serial.println("Square just released");   
 
 if(ps2x.NewButtonState(PSB_BLUE))      //will be TRUE if button was JUST pressed OR released
    Serial.println("X just changed");  

  // turn
  zhuandong();
  // claw
  zhuazi();
  // lower arm
  dabi();
  // upper arm
  xiaobi();
 
 if(ps2x.Button(PSB_L1) || ps2x.Button(PSB_R1)) // print stick values if either is TRUE
 {
   Serial.print("Stick Values:");
   Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LY), DEC); //Left stick, Y axis. Other options: LX, RY, RX 
   Serial.print(",");
   Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LX), DEC); 
   Serial.print(",");
   Serial.print(ps2x.Analog(PSS_RY), DEC); 
   Serial.print(",");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC); 
 } 
  
 delay(5);
}

//********************************************************************
// turn 
void zhuandong()
{
//turn right 
  if(ps2x.Analog (PSS_RX) > 200) // if push the right joystick to the right
  {
   //Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC);
   pos1=pos1-1;  //pos1 subtracts 1
   myservo1.write(pos1);  // servo 1 carries out the action and the arm will turn right
   // delay(5);
   if(pos1<1)  // limit the right turning angle 
   {
    pos1=1;
   }
   }
   //左转
   if(ps2x.Analog (PSS_RX) < 50)  //if push the right joystick to the left
   {
    //Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC);
    pos1=pos1+1;  //pos1 plus 1
    myservo1.write(pos1);   // the arm will turn left
    // delay(5);
    if(pos1>180)   // limit the left turning angle 
    {
     pos1=180;
    }
   }
 }
 //********************************************************************** 
 // upper arm
void xiaobi()
{
 //upper arm front
  if(ps2x.Analog(PSS_RY)<50) // if push the right joystick upward
  {
   pos2=pos2-1;
   myservo2.write(pos2);  // the upper arm will lift up
   delay(5);
   if(pos2<0)  // limit the lifting angle 
   {
    pos2=0;
   }
  }
  // upper arm back 
  if(ps2x.Analog(PSS_RY)>200)  //if push the right joystick downward
  {
   pos2=pos2+1;
   myservo2.write(pos2);  // the upper arm will go down 
   delay(5);
   if(pos2>180) // limit the declining angle 
   {
    pos2=180;
   }
  }
}
//***************************************************************
void zhuazi()
{
// close the claw
  if(ps2x.Analog(PSS_LX)>220)  // if push the left joystick to the right 
  {
   pos4=pos4-1;
   Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4); // servo 4 carries out the action and the claw is gradually closed.
   delay(5);
   if(pos4<0)  // if pos4 value reduces to 37(the claw we test in 37degrees is closed)
   {
    pos4=0;
   }
  }
  // open the claw
  if(ps2x.Analog(PSS_LX)<10)  // if push the left joystick to the left
  {
   pos4=pos4+8;
   Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4);  // servo 4 carries out the action and the claw is gradually opened
   delay(5);
   if(pos4>108)  // limit the maximum angle opened
   {
    pos4=108;
   }
  }
} 
//*********************************************************
void dabi()
{
 // lower arm front
 if(ps2x.Analog(PSS_LY)>200) // if push the left joystick upward
 {
  pos3=pos3+1;
  myservo3.write(pos3); // the lower arm will stretch out
  delay(5);
  if(pos3>180)  // limit the stretched angle
  {
   pos3=180;
  }
  }
 if(ps2x.Analog(PSS_LY)<10)  // if push the left joystick downward
 {
  pos3=pos3-1;
  myservo3.write(pos3);  //the lower arm will retract
  delay(5);
  if(pos3<35)  // limit the retracted angle
  {
   pos3=35;
  }
  }
}Test Code 13:

 
#include <PS2X_lib.h>

#include <Servo.h> // add the servo libraries
Servo myservo1; // create servo object to control a servo
Servo myservo2;
Servo myservo3;
Servo myservo4; 

int pos1=80, pos2=60, pos3=130, pos4=0; // define the variable of 4 servo angle and assign the initial value( that is the boot posture angle value)

PS2X ps2x; // create PS2 Controller Class

//right now, the library does NOT support hot pluggable controllers, meaning 
//you must always either restart your Arduino after you conect the controller, 
//or call config_gamepad(pins) again after connecting the controller.
int error = 0; 
byte vibrate = 0;

int s1,s2,s3,s4;
int jiyi1[30];  //define four array, separately used to save the angle of 4 servos.
int jiyi2[30];
int jiyi3[30];
int jiyi4[30];
int i=0;
int j=0,tt=0;
void setup()
{
 Serial.begin(57600);

 // boot posture
 myservo1.write(pos1); 
 delay(1000);
 myservo2.write(pos2);
 myservo3.write(pos3);
 myservo4.write(pos4);
 delay(1500);

 
 error = ps2x.config_gamepad(13,11,10,12);  //setup GamePad(clock, command, attention, data) pins, check for error
 
 if(error == 0){
  Serial.println("Found Controller, configured successful");
  Serial.println("Try out all the buttons, X will vibrate the controller, faster as you press harder;");
 Serial.println("holding L1 or R1 will print out the analog stick values.");
 Serial.println("Go to www.billporter.info for updates and to report bugs.");
 }
  
 else if(error == 1)
  Serial.println("No controller found, check wiring, see readme.txt to enable debug. visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
  
 else if(error == 2)
  Serial.println("Controller found but not accepting commands. see readme.txt to enable debug. Visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
  
  //Serial.print(ps2x.Analog(1), HEX);
 
 
 ps2x.enableRumble();       //enable rumble vibration motors
 ps2x.enablePressures();      //enable reading the pressure values from the buttons. 
}

void loop()
{
 myservo1.attach(A1); // set the control pin of servo 1 to A1
 myservo2.attach(A0); //set the control pin of servo 2 to A0
 myservo3.attach(6);  //set the control pin of servo 3 to D6
 myservo4.attach(9);  //set the control pin of servo 4 to D9
 
 if(error != 0)
 return; 
 
 ps2x.read_gamepad(false, vibrate);     //read controller and set large motor to spin at 'vibrate' speed
 
 if(ps2x.Button(PSB_START))          //will be TRUE as long as button is pressed
    Serial.println("Start is being held");
 if(ps2x.Button(PSB_SELECT))
    Serial.println("Select is being held");
    
    
  if(ps2x.Button(PSB_PAD_UP)) {     //will be TRUE as long as button is pressed
   Serial.print("Up held this hard: ");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_UP), DEC);
  }
  if(ps2x.Button(PSB_PAD_RIGHT)){
   Serial.print("Right held this hard: ");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_RIGHT), DEC);
  }
  if(ps2x.Button(PSB_PAD_LEFT)){
   Serial.print("LEFT held this hard: ");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_LEFT), DEC);
  }
  if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN)){
   Serial.print("DOWN held this hard: ");
  Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_DOWN), DEC);
  }  

 
  vibrate = ps2x.Analog(PSAB_BLUE);    //this will set the large motor vibrate speed based on 
                      //how hard you press the blue (X) button  
 
 if (ps2x.NewButtonState())        //will be TRUE if any button changes state (on to off, or off to on)
 {
   if(ps2x.Button(PSB_R3))
   {
    //Serial.println("R3 pressed");
    //record
    s1=myservo1.read();
    delay(100);
    Serial.println(s1);
    s2=myservo2.read();
    delay(100);
    Serial.println(s2);
    s3=myservo3.read();
    delay(100);
    Serial.println(s3);
    s4=myservo4.read();
    delay(100);
    Serial.println(s4);
   
    jiyi1[i]=s1; //save the servo value read in the array sequentially
    jiyi2[i]=s2;
    jiyi3[i]=s3;
    jiyi4[i]=s4;
    i++;
    j=i;
    // delay(100);
    Serial.println(i);
   }
   
    // carry out
   if(ps2x.Button(PSB_L3))
   {
    //Serial.println("L3 pressed");
    i=0;
    tt=1;
  
    pos1 = myservo1.read(); // record the angle value of 4 servo posture
    pos2 = myservo2.read();
    pos3 = myservo3.read();
    pos4 = myservo4.read();

   while(tt==1) // repeat the actions
   {
    for(int k=0;k<j;k++)  //for loop, to execute all the stored actions.
   {
    if(pos1<jiyi1[k])  // if the current servo 1 angle is less than the value stored in array 1. 
    {
     while(pos1<jiyi1[k])  //while loop, make servo turn to the position of value stored in the array.
     {
      myservo1.write(pos1);  //servo 1 executes the action
      delay(5);   //delay 5ms,controlling the rotating speed of servo.
      pos1++;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
    else   //if the current servo 1 angle is greater than the value stored in array 1.
    {
     while(pos1>jiyi1[k])   //while loop, make servo turn to the position of value stored in the array.
     {
      myservo1.write(pos1);  //servo 1 executes the action
      delay(5);      //delay 5ms,controlling the rotating speed of servo.
      pos1--;
      //Serial.println(pos1);
     }
    
//**********************************************
// the same analysis as the previous servo
    if(pos2<jiyi2[k])
    {
     while(pos2<jiyi2[k])
     {
      myservo2.write(pos2);
      delay(5);
      pos2++;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
    else
    {
     while(pos2>jiyi2[k])
     {
      myservo2.write(pos2);
      delay(5);
      pos2--;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
 //*****************************************************
// the same analysis as the previous servo
    if(pos3<jiyi3[k])
    {
     while(pos3<jiyi3[k])
     {
      myservo3.write(pos3);
      delay(5);
      pos3++;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
    else
    {
     while(pos3>jiyi3[k])
     {
      myservo3.write(pos3);
      delay(5);
      pos3--;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
 //*****************************************************  
// the same analysis as the previous servo
    if(pos4<jiyi4[k])
    {
     while(pos4<jiyi4[k])
     {
      myservo4.write(pos4);
      delay(5);
      pos4++;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
    else
    {
     while(pos4>jiyi4[k])
     {
      myservo4.write(pos4);
      delay(5);
      pos4--;
      //Serial.println(pos1);
     }
    }
   }
  }
  //*******************************************************
  // exit the looping
   ps2x.enableRumble();       //enable rumble vibration motors
   ps2x.enablePressures();
   ps2x.read_gamepad(false, vibrate); 
   vibrate = ps2x.Analog(PSAB_BLUE);
   if (ps2x.NewButtonState())        //will be TRUE if any button changes state (on to off, or off to on)
   {
    if(ps2x.Button(PSB_R3))
    {
     tt=0;
     i=0;
     break;
    }
   }
  //*********************************************************
  }
 }

   if(ps2x.Button(PSB_L2))
    Serial.println("L2 pressed");
   if(ps2x.Button(PSB_R2))
    Serial.println("R2 pressed");
   if(ps2x.Button(PSB_GREEN))
    Serial.println("Triangle pressed");
    
 }  
    
 
 if(ps2x.ButtonPressed(PSB_RED))       //will be TRUE if button was JUST pressed
    Serial.println("Circle just pressed");
    
 if(ps2x.ButtonReleased(PSB_PINK))       //will be TRUE if button was JUST released
    Serial.println("Square just released");   
 
 if(ps2x.NewButtonState(PSB_BLUE))      //will be TRUE if button was JUST pressed OR released
    Serial.println("X just changed");  

  //turn
  zhuandong();
  //claw
  zhuazi();
  //lower arm
  dabi();
  //upper arm
  xiaobi();
 
 if(ps2x.Button(PSB_L1) || ps2x.Button(PSB_R1)) // print stick values if either is TRUE
 {
   Serial.print("Stick Values:");
   Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LY), DEC); //Left stick, Y axis. Other options: LX, RY, RX 
   Serial.print(",");
   Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LX), DEC); 
   Serial.print(",");
   Serial.print(ps2x.Analog(PSS_RY), DEC); 
   Serial.print(",");
   Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC); 
 } 
  
 delay(5);
}

//********************************************************************
// turn 
void zhuandong()
{
// turn right
  if(ps2x.Analog (PSS_RX) > 200) // if push the right joystick to the right
  {
   //Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC);
   pos1=pos1-1;  //pos1 subtracts 1
   myservo1.write(pos1);  // servo 1 carries out the action, the robot arm turns right.
   // delay(5);
   if(pos1<1)  // limit the right turning angle
   {
    pos1=1;
   }
   }
   // turn left
   if(ps2x.Analog (PSS_RX) < 50)  // if push the right joystick to the left
   {
    //Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC);
    pos1=pos1+1;  //pos1 plus 1
    myservo1.write(pos1);   // the robot arm turns left 
    // delay(5);
    if(pos1>180)   // limit the left turning angle
    {
     pos1=180;
    }
   }
 }
 //********************************************************************** 
 // the upper arm 
void xiaobi()
{
 // upper arm front
  if(ps2x.Analog(PSS_RY)<50) // if push the right joystick upward
  {
   pos2=pos2-1;
   myservo2.write(pos2);  // the upper arm will lift up
   delay(5);
   if(pos2<0)  // limit the lifting angle 
   {
    pos2=0;
   }
  }
  // upper arm back
  if(ps2x.Analog(PSS_RY)>200)  //if push the right joystick to downward
  {
   pos2=pos2+1;
   myservo2.write(pos2);  // the robot arm will go down
   delay(5);
   if(pos2>180) // limit the declining angle
   {
    pos2=180;
   }
  }
}
//***************************************************************
void zhuazi()
{
// close the claw
  if(ps2x.Analog(PSS_LX)>220)  // if push the left joystick to the right 
  {
   pos4=pos4-1;
   Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4); // servo 4 carries out the action and claw is gradually closed 
   delay(5);
   if(pos4<0)  // if pos4 value subtracts to 37, the claw in 37 degrees we have tested is closed.)
   {
    pos4=0;
   }
  }
  // open the claw
  if(ps2x.Analog(PSS_LX)<10)  // if push the left joystick to the left
  {
   pos4=pos4+8;
   Serial.println(pos4);
   myservo4.write(pos4);  // servo 4 carries out the action and claw is gradually opened
   delay(5);
   if(pos4>108)  // limit the maximum angle opened
   {
    pos4=108;
   }
  }
} 
//*********************************************************
void dabi()
{
 // lower arm front
 if(ps2x.Analog(PSS_LY)>200) // if push the left joystick upward
 {
  pos3=pos3+1;
  myservo3.write(pos3); // the lower arm will stretch out
  delay(5);
  if(pos3>180)  // limit the stretched angle 
  {
   pos3=180;
  }
  }
 if(ps2x.Analog(PSS_LY)<10)  // if push the left joystick downward
 {
  pos3=pos3-1;
  myservo3.write(pos3);  // the lower arm will draw back 
  delay(5);
  if(pos3<35)  // limit the retracted angle 
  {
   pos3=35;
  }
  }
}